© Syda Productions / Shutterstock / NTB scanpix

Sex som tabu - til hvilken pris?

Skrevet av: Terje Gammelsrud

Publisert:
Sidst opdateret:

Kan det virkelig være tvil om at offentlig engasjement og investering i folkeopplysning om sex kan sikre oss bedre livskvalitet?

Lederartikkel i Cupido 5/2014


«Jeg blir stadig overrasket over par som har vært sammen i mange år, men som verken kjenner sine egne eller den andres seksuelle preferanser.» Forteller Rikke Pristed i Cupidos grunnkurs i partnervalg i denne utgaven av bladet, der hun lister opp en rekke forhold som kan være årsak til at mange velger feil partner.

«Den behagelige lystopplevelsen er i det moderne samfunnet ofte forbundet med sorg og skrupler. Folk lærer ikke å snakke om sine seksuelle ønsker, og er ofte ikke engang i stand til å gjøre det.» Skriver Gert Hekma i Variasjoner som ressurs som handler om behovet for mer variasjon i seksuallivet og raushet overfor ulikheter i seksuelle preferanser.

La oss se på noen tall:

En av tre mødre har seriøst vurdert skilsmisse, i følge rapporten «Norgesmammaen 2013», publisert av nettstedet familieprat .no og gjengitt i Aftenposten i april 2014.

Dårlig sex (29%) og krangling (37%) oppgis som de viktigste årsakene til samlivsbrudd i gruppen under 50 år i en undersøkelse av Bente Træen og Frode Thuen, publisert i Scandinavian Journal of Psychology i 2012. (Det skulle ikke være kontroversielt å antyde at par som opplever lyst og nytelse krangler mindre enn seksuelt frustrerte par?)

Og noen (av mange) konsekvenser:

Konflikter mellom foreldre kan føre til alvorlige emosjonelle og sosiale vansker for barna. Voksne barn av skilte foreldre har høyere forekomst av angst og depresjon. (Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2013.)

Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved familievold beløper seg til årlige 4,5-6 milliarder kroner. (Vista Analyse på oppdrag fra Justisdepertementet, 2012.)

Kan det virkelig være tvil om at offentlig engasjement og investering i folkeopplysning om sex kan sikre bedre livskvalitet både for samlivspartnere og for barna og familiene deres, og således gi oss en betydelig folkehelseeffekt?
 


Les også:
Helsefordeler ved god sex.
Forskning som dokumenterer eller indikererer positive sammenhenger mellom seksualitet og helse!
 
 
God sex bra for pasienters behandlingsmotivasjon
Ved kronisk sykdom kan et godt seksualliv gi livsmot og ressurser til å mestre en vanskelig situasjon. 

Related articles