Nytt nummer ute nå!
Maria Magdalene er referert med bare 61 ord i Bibelen, men bilder av henne har hatt langt større mediesuksess. Her er hun malt av Titan (1488 – 1576). Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze. Utsnitt fra originalbildet. | © Massimo Listri/Corbis/Scanpix
LX006806

Bibelens tause kvinner

Publisert: 29.11.2017 kl. 00:00 | Oppdatert: 02.11.2018 kl. 16:54

En studie, referert i avisen Daily Mail, viser at det kun er nevnt 93 kvinner i hele Bibelen, og bare 49 av dem er kjent med navn. Resten er navnløse.
Resten er navnløse. De er dessuten tause så det holder. Av de mer enn 1 millioner ordene i Bibelen, er kun 1,1 prosent av dem tilskrevet kvinner som snakker.

Jesu mor, Maria, får lov til å ytre 191 ord totalt sett. Eva, kanskje den mest kjente av de bibelske kvinnene, sier totalt 74 ord, så det skal åpenbart ikke så mye til å for å utløse syndefallet.

Har så denne tausheten bibelske grunner? 1 Kor 14,34 er ofte blitt tolket dithen at Paulus mente kvinner skulle tie i forsamlingen, men all den tid 1 Kor 11,5 forutsetter kvinnelige profeter burde de kanskje ha fått lov til å si noe mer?

 
Se også:
Fra Cupidos arkiv:
Seksualitetens historie

Seksualitetens historie handler om menneskets trang til både nytelse og kontroll.Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 4/2015.