Nytt nummer ute nå!
De sju dødssynder: Vrede - malt av Jacques de Backer (1555 – 1585). | © Alinari Archives/Corbis/All Over Press

Sinnemestring norsk eksportvare

Publisert: 03.12.2014 kl. 00:00 | Oppdatert: 01.11.2018 kl. 13:38

15 tsjekkiske terapeuter læres nå opp i norske Reforms sinnemestringsmetodikk.
Norge har fortsatt store utfordringer med vold i nære relasjoner, men på enkelte områder er vi likevel kommet lenger enn andre land. I et spennende samarbeid læres nå 15 tsjekkiske terapeuter nå opp i norske Reforms sinnemestringsmetodikk.

I prosjektet som startet i september, gis deltakerne detaljert opplæring i hvordan menn med et sinnemestringsproblem kan læres å takle sitt usunne sinne.

– Erkjennelsen av dette perspektivet er kommet ganske langt i Norge, selv om vi fortsatt har en vei å gå for å få på plass et godt nok utbygd sinnemestringstilbud til menn som har behov og ønske om det. Nå håper vi å bidra til et tilsvarende skifte i politisk perspektiv også i Tsjekkia, sier seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell i en pressemelding fra Reform.

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Stiftelsen har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns og gutters utfordringer og behov, og å promotere aktivt farskap, voldsforebygging, bedre fysisk og psykisk helse, og mer likestilte normer for maskulinitet.
 


Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 6/2014.