Nytt hefte
Nytt hefte | Det lanseres et 43 siders nytt hefte om «Seksualitet og kreft»

Godt sexliv etter kreft – nytt hefte lanseres

Skrevet av: Stine Kühle-Hansen

Publisert:
Sidst opdateret:

Det lanseres et 43 siders nytt hefte om «Seksualitet og kreft», disse dager. Målet med heftet er blant annet å dele løsninger når sexlivet byr på utfordringer etter kreft. Heftet kan lastes ned gratis fra nett. Se lenke nederst.

 

Fortellinger med sexråd

Kreftsykdommer er kjent for å påvirke seksuallivet vårt. Rehabilitering av seksualiteten etter kreft og kreftbehandling er krevende for mange. Prosessen kan ta tid, og det kan bli behov for nytenkning. Heftet har samlet korte fortellinger fra personer som har vært kreftpasienter og funnet løsninger. Personene har fått fiktive navn.

 

Sexlivet er også «medisin»

Nærhet og nytelse kan være en ressurs, spesielt i krevende livsfaser. Omsorg, intimitet og nytelse kan øke energi, gi smertelindring og bidra til avspenning. Et godt seksualliv kan styrke immunforsvaret. Hovedbudskapet i heftet er: Ikke gi opp seksuallivet - det finnes løsninger!

 

1 av 3

Heftet henvender seg til mange. Om lag hver tredje nordmann vil få en kreftdiagnose innen de fyller 75 år i Norge. Hvert år blir nesten 35 000 nye krefttilfeller diagnostisert. En kvart million personer lever i dag etter å ha gjennomgått kreft. Fram til 2025 ventes det en økning i antall krefttilfeller som følge av økende befolkning og økt levealder.

 

Vi overlever

Den gode nyheten er at overlevelsesraten har økt for flere krefttyper. Gjennomsnittlig overlevelse er 5 år etter at man har fått kreftdiagnosen. Omlag 70 % av alle kreftpasientene overlever sin kreftsykdom i minst 5 år etter at de har fått diagnosen. Et godt liv videre inkluderer for de fleste også et godt sexliv. Nytelse er viktig for den generelle livskvaliteten for mange uansett om du er ung, gammel, singel eller i parforhold. Det er få ting som gir så mye glede som når sexlivet fungerer og det er få ting som er så frustrerende som når sexlivet ikke fungerer. Heftets fortellinger ønsker å inspirere kreftoverlevere til mer håp og lyst.

 

100 forskjellige

Heftet henvender seg til alle som har vært rammet av en eller annen type kreft. Det er over 100 ulike krefttyper som rammer oss. Felles for alle krefttyper er ukontrollert celledeling med fare for at kreftcellene kan spre seg til andre steder i kroppen (metastaser).

De vanligste kreftformene i Norge er kreft i prostata, bryst, lunge, tykktarm, blære og urinveier og føflekkreft. Uansett krefttype har de aller fleste lyst til å gjenoppta sexlivet sitt.

 

Kroppen har fått «juling»

Det å gjenoppta seksuallivet sitt etter en periode med kreft og kreftbehandlinger kan gi en rekke utfordringer fordi kirurgi, cellegift og stråling påvirker hele kroppen. Dette kalles senskader og kreftoverlevere etterlyser mer informasjon om disse senskadene og hvordan disse påvirker livet deres, også sexlivet deres. Heftet bidrar med dette.

 

Senskader

En senskade kan være stive ledd. Da kan det være vanskelig å bruke hånden for å stimulere seg selv eller partner. De mest rapporterte problemene er utfordringer med ereksjon og lubrikasjon. Har man fått tørre slimhinner kan det være problematisk å kysse. For de med skjede kan det være smertefullt å ha vaginalt samleie på grunn av tørre, tynne og såre slimhinner. Heftet deler gode råd på slike utfordringer også.

 

Sex er mer enn samleie

Pasientfortellingene i heftet deler råd og tips både for dem som lengter etter penetrerende aktiviteter og dem som ønsker seg noe annet enn penetrering. Det finnes mange måter å bli stimulert på og å nyte egen kropp og hverandres kropp. Det kan du lese om i heftet.

 

Helsedirektoratet gav midler til økt seksuell helsekompetanse og dette heftet. Fortellingene hadde ikke nådd ut uten finansiering fra dem.

 

Her kan du søke hjelp:

 

Hvor kan du lese mer:

 

Hvor bestille seksualtekniske hjelpemidler:

 

Om forfatterne av heftet

Aron Willems : Aron Willems er lege og kunstner, og har stått for illustrasjoner og grafisk design av heftet. Sirklene i heftet er en stilisert versjon av et fotografi av roterende lys som symboliserer håp, kunnskap og opplysning. I tillegg har han bidratt med faglige og språklige innspill.Han har jobbet med hjelpemidler for seksuallivet i flere år, og har tidligere jobbet på Kreftavdelingen på Haukeland Sykehus.

Stine Kühle-Hansen: Stine Kühle-Hansen er manusforfatter med hovedansvaret for brukerperspektiver i dette heftet. Hun har selv vært rammet av kreft og tilhører en rekke nettverk. Stine er universitetslektor ved OsloMet med videreutdanning i sexologi fra UiA og UiO. Dette heftet vil også bli benyttet i undervisningen ved OsloMet i masteremner om seksuell helse. Stines dobbelkompetanse bruker hun som rådgiver, foredragsholder og manusforfatter i flere filmprosjekter om seksuell helse. 

Solveig Fridheim Torp: Solveig Fridheim Torp er prosjektleder og manusforfatter av heftet. Hun er kreftsykepleier og har videreutdanning i sexologi (UiA), og masterutdanning i helsevitenskap; med fordypning i seksuell helse og rehabilitering ved kreft. I Kreftomsorg Rogaland har hun stilling som faglig leder, rådgiver og hun underviser. Hun har tidligere jobbet ved ulike kreftavdelinger, i Oslo og i Stavanger. Hun var initiativtaker til prosjektet “Seksuell helse – når du eller noen som står deg nær blir berørt av kreft” og dette heftet. 

Last ned heftet gratis her:

https://www.kreftomsorg.no/tjenester/sexologisk-radgivning/

 

Kilder
Helse - og omsorgsdepartementets strategiplan for seksuell helse -“Snakk om det!”
Kreftregisteret 
Fhi.no 
Kreftregisteret, rapport: Canser in Norway 2018
Kreftregisteret, rapport: Canser in Norway 2019

 

Related articles