© LightField Studios / Shutterstock / NTB

Høytider gjør at vi får lyst til å ha sex

Skrevet av: Sveinung Stoveland

Publisert:
Sidst opdateret:

Mor og far er kanskje ikke så slitne i jula likevel? Høytid er også parringstid, skal vi tro forskerne.

Forskere fra Portugal og USA ledet av Joana Goncalves-Sa og Luis Rocha har studert sammenhengen mellom religiøse høytider og unnfangelser.

Det fødes flest barn i september hos oss på den nordlige delen av jordkloden, derfor unnfanges det altså flest i desember. Forskerne tror at dette kan ha sammenheng med den stemningen vi kommer i rundt juletider.

Dette underbygges av at det i muslimske land er en liknende tendens rundt deres høytider. De kaller stemningen for «loving mood». Dette kan tyde på at de følelsene som oppstår når vi har julestemning med familiesamvær og spesiell musikk, mat og lukter, er i slekt med de følelsene som gjør at vi er klar for å pare oss.

Tidligere har man trodd at biologi og solas gang gjennom året har styrt, men nå er forskerne overbevist om at kulturen bestemmer disse statistiske toppene i unnfangelser.

 

*

Artikkelen hentet fra Cupido-notiser 2018

Related articles