For høyesterett
For høyesterett | Advokat John Christian Elden skal føre saken til en mann som nylig ble dømt for å ha importert en sexdukke i barnestørrelse fra Japan. | © Gorm Kallestad, NTB scanpix

​Sexdukke-sak går til Høyesterett

Skrevet av: NTB, Steinar Schjetne

Publisert:
Sidst opdateret:

Høyesterett skal avgjøre om det er straffbart å eie sexdukker i barnestørrelse. John Christian Elden forsvarer en mann som nylig ble dømt for nettopp det.

– Dette blir en spennende sak for Høyesterett. Dommen er allerede anket, og statsadvokaten har sluttet seg til at Høyesterett bør ta inn anken, sier advokaten Elden til NTB.

Den aktuelle anken skal først gjennom siling i ankeutvalget, men signaler fra landets øverste domstol indikerer sterkt at den kommer til å bli tatt opp til behandling. Det blir i så fall den første saken domstolen behandler om det er straffbart å importere og eie sexdukker i barnestørrelse.

Anken kommer etter at en 45 år gammel finnmarking ble dømt til 60 dages betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner – for innførsel av en 1 meter høy, japansk sexdukke. Retten beskriver dukken som «sexleketøy formet som kroppen til et mindreårig barn» i dommen. Straffen gjelder også besittelse av animert overgrepsmateriale og et mindre alvorlig, våpenrelatert forhold.
 

– Forestiller et jentebarn


Retten avfeier tiltaltes forklaring om at den japanske sexdukken kunne bestilles med forskjellige bryststørrelser som fullstendig irrelevant: «Dukken er tenkt å forestille et jentebarn langt under pubertetsalderen», konkluderer Hålogaland lagmannsrett.

Tiltalte erkjente de faktiske forhold i retten, men nektet straffskyld. Forsvareren Elden anførte at dukken ikke omfattes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn og at det heller ikke finnes rettspraksis som gir grunnlag for å konkludere med det.

– Stortingets siste vedtak om dette er å be regjeringen vurdere lovendring for å gjøre det forbudt, men der har departementet ennå ikke vurdert spørsmålet, sier Elden.
 

Omgjort av Høyesterett


Dommen ble avsagt i forrige uke, selv om forholdet stammer fra 2016, og kommer etter at saken allerede har vært innom Høyesterett én gang. Lagmannsretten nektet først å behandle mannens anke over tingrettens fellende dom. 45-åringen anket denne beslutningen inn for Høyesterett med de samme anførslene som Elden framførte under lagmannsrettens behandling.

Høyesteretts ankeutvalg poengterer i sin kjennelse at spørsmålene Elden reiser ikke har vært prøvd for Høyesterett tidligere, og at den eneste dommen som omfatter temaet er en frifinnende lagmannsrettsdom. Denne domstolen pekte på at dette tiltalepunktet «innbyr på flere punkter til en nærmere redegjørelse for lovanvendelsen og straffbarhetskriteriene».

– Når ulike domstoler kommer til ulike resultat, er det på sin plass med en rettsavklaring, sier Elden.

Hva tenker du om denne saken. Vi hører gjerne dine synspunkt. Send oss din tilbakemelding på DENNE LINKEN 


 

Related articles