Nytt nummer ute nå!
Studentombud - ​Regjeringen vil at alle studenter skal ha tilgang til studentombud. | © Rawpixel, Shutterstock, NTB Scanpix

​​Studentombud til alle studenter fra neste studieår

Publisert: 07.04.2019 kl. 10:21 | Oppdatert: 07.04.2019 kl. 10:21

Forfatter: Dag Kjørholt, NTB
Regjeringen sender i løpet av neste uke et lovforslag til Stortinget om at alle studenter skal ha tilgang til studentombud.
– Målet er at lovforslaget kan vedtas denne våren slik at studenter på universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til et studentombud så raskt som mulig, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på Norsk studentorganisasjons landsmøte lørdag.

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans som skal veilede studentene i forbindelse med klager og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå. Ombudene gir studentene uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem, for eksempel i spørsmål om studenters rettigheter og plikter.

– I tillegg har metoo-kampanjen tydelig vist behovet for å ha tilgang til et studentombud som kan bistå studenter som har blitt utsatt for seksuell trakassering eller andre former for krenkende handlinger, sier Nybø.

Ti utdanningsinstitusjoner har i dag egne studentombud. Lovforslaget åpner for at mindre institusjoner kan samarbeide for å gi studentene sine tilgang til et studentombud. 

– Jeg håper dette bidrar til at terskelen for å melde fra om kritikkverdige forhold som seksuelle trakassering eller urettferdig behandling senkes, sier stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) som sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

Regjeringen foreslår også å tydeliggjøre universiteter, høgskoler og fagskolers plikt til å forebygge og forhindre trakassering. Det skal de gjøre gjennom preventive tiltak, for eksempel ved å ha klare retningslinjer for varsling.