Nytt nummer ute nå!

Lystfylte fødsler med seksuelle følelser

Publisert: 21.05.2015 kl. 00:00 | Oppdatert: 21.05.2015 kl. 00:00

Kvinner fra hele verden kan fortelle om lystfylte fødsler med sensuelle og seksuelle innslag. Likevel oppfattes slike opplevelser som tabu.
Under arbeidet med en mastergrad i sexologi gjennomførte den svenske jordmoren Ingrid Karlsson studien «Lyst til å føde». Hun intervjuet ti kvinner som alle hadde hatt en eller annen lyst- eller nytelsesfylt opplevelse i løpet av fødselen. Bare én eneste av disse kvinnene hadde på forhånd hørt om at en fødsel kunne romme også denne dimensjonen.
 
Se også de 36 ordene og uttrykkene de ti kvinnene brukte for å beskrive opplevelsene sine.

Les også hva Gud sa til kvinnen etter Syndefallet da Eva hadde smakt på den forbudte frukten: Med smerte skal du føde.


Hvem snakket disse kvinnene med om sine seksuelle eller nytelsesfulle opplevelser?

Noen hadde prøvd å fortelle om dem, men hadde raskt holdt munn når de ble møtt med skepsis, latterliggjøring og mistro.
 
Andre holdt ganske enkelt opplevelsene for seg selv. Et par av kvinnene hadde enten fortalt det til partneren sin eller spurt om partneren hadde sett og forstått det som skjedde uten at de hadde snakket noe mer om det.
 
Selv om det kan fortelles mange historier fra hele verden om kvinner som opplever fødselen som lystfylt, med sensuelle og seksuelle innslag, blir slike opplevelser oppfattet som tabu. Men for de aller fleste er seksualiteten faktisk sentral i all reproduksjon.
 

I en større artikkel i bladet Cupido 6/2014 forteller Ingrid Karlsson hva kvinnene i studien lærte henne.

Les Med lyst skal du føde som er hoveddelen av Ingrid Karlssons artikkel, og Møtt med skepsis, latterliggjøring og mistro som er kvinnenes egne opplevelser slik de har formidlet dem til Ingrid Karlsson.
 


Denne artikkelen var først publisert i bladet Cupido 6/2014.