Brukerveiledning for nye Cupido Chat

Publisert:
Sidst opdateret:

Les denne brukerveiledningen for å få et godt utbytte av nye Cupido Chat!Logg inn
 • Logg inn fra Cupido Club/Chat!
 
Ny i Cupidos nye chat?
 • Juster størrelsen på chatvinduet ved å trekke nedre høyre hjørne opp/ned og frem/tilbake.
 • Åpne fanene i chatens venstremarg og gjør deg kjent med innhold og valgmuligheter. Alle funksjoner er selvforklarende.
 • Når du foretar endringer i ”Innstillinger”, må du logge ut og logge inn igjen for å aktivere endringene. Les mer om Innstillinger nedenfor!
 • Åpne Fellesrom og klikk på en annen brukers brukernavn i deltakerlisten (kolonnen til høyre i chatromet) for å gjøre deg kjent med valgmulighetene.
 • Unngå å åpne din egen profil. Funksjonene der er beregnet for andres profiler og kan derfor forvirre deg.
 
Webcam/Lyd
 • Webcam og mikrofon kan benyttes i alle chatrom.
 • Du skal ikke åpne webcam i chatrom der du ikke ønsker å bli sett og hørt.
 • Hvis du åpner webcam i ett rom og deretter går til et annet rom uten å lukke det første, vil du være synlig i begge rom. Vær derfor nøye med å lukke rom hvor du ikke er aktiv.
 
 • Brukere som har åpnet for egen webcam har kamera-ikon til høyre for brukernavnet i deltakerlisten. Klikk på ett, hvis det finnes, for å se hvordan webcam vises i chatrommet. Det kan ta noen sekunder før skjermbildet aktiveres.
 • Før markøren over webcamskjermen og klikk på ikonene som vises i nedre del av skjermen. Pass på at du også får sjekket lydkontrollen. Du kan også klikke på skjermen for å forstørre den.
 
 • Du kan velge å se inntil fire andre brukeres webcam samtidig. Når du åpner for egen webcam vil du også være synlig for inntil fire andre samtidige brukere.
 
 • Åpne din egen webcam via knappen Webcam/Lyd nederst til høyre i chatrommet.
 • Klikk på ”Allow” i Adobe-popupen og du ser deg selv. Andre brukere kan nå klikke på kameraikonet ditt i deltakerlisten for å se og høre deg. For å bli kjent med på/av-funksjoner skal du føre markøren over webcamskjermen din og klikke (og klikke igjen) på kamera- lyd- og pauseikonene.
 • Du kan skru av kamera og lyd ved hjelp av panelet som åpnes når du fører markøren over webcamskjermen din nederst til høyre på siden.
 
 • Bilde-, lydkvalitet og synkronisering mellom bilde, lyd og samtid vil være avhengig av båndbredde og overføringskvalitet på/fra den enkelte brukers stasjon.
 • Med mindre alle deltakeres overføringskvalitet er god, kan lyden bli støyende og usynkron. Det kan anbefales at lyd bare benyttes ved chat én til én.
 • Du kan sjekke din egen stasjons overføringskvalitet i Innstillinger. Les mer om Innstillinger nedenfor!
 
Logg ut
 • Logg ut av et chatrom ved å klikke på det røde krysset i øverste høyre hjørne av rommets vindu.
 • Logg ut av Cupido Chat ved å klikke på det røde nøkkelikonet i øverste høyre hjørne av chat-vinduet.
 • Dine chatmeldinger blir stående i chatrommet også etter at du logger deg ut. Det er imidlertid bare de siste ti meldingene som vises for nye brukere som kommer inn i rommet.
 • Husk å logge deg ut hvis du ikke tenker å komme tilbake innen en halvtime!
 
Automatisk ”Logg ut” og ”Away”
 • Brukere som ikke har vært aktive siste halvtimen blir loget ut automatisk og må åpne chaten på nytt for å komme inn igjen.
 • Brukere som ikke har vært aktive i fem minutter får status ”Away”. Status endres til ”Online” hvis de blir aktive igjen innen halvtimen fra siste aktivitet.
 
Opprett eget rom
 • Alle brukere kan opprette egne rom fra fanen ”Romliste & Hjelp”. Disse brukeropprettede rommene vil bare eksistere så lenge det er brukere igjen i dem.
 • De nye rommene kan være åpne for alle eller passordbeskyttede for bare å tillate inviterte brukere.
 
Private meldinger (hvisk)
 • Brukere kan sende private meldinger (hvisk) til andre brukere ved å aktivere ”Privat melding (hvisk)” ved klikk på en bruker i deltakerlisten. Slike meldinger skrives og vises i chatvinduet, men blir bare synlige for den som sender og den som mottar.
 • OBS: Aktivering for privat melding gjelder bare for én melding av gangen.
 
Blokkerte brukere
 • Brukere kan blokkeres av andre brukere. Blokkeringen gjelder bare for Cupido Chat, ikke for Cupido Club.
 • Den som blokkerer får ikke se meldinger fra den som er blokkert. Den som blir blokkert får ikke vite at vedkommende er blokkert.
 • Blokkeringen gjelder bare så lenge den som blokkerer er pålogget.
 
Online/Offline
 • Status for online/offline i Cupido Chat gjelder bare for Cupido Chat og ikke for innloggingsstatus i Cupido Club.
 
Innstillinger
 • Innstillingene i Generelt og Font & Stil er selvforklarende.
 • I A/V-innstillinger må du aktivere Webcam/Lyd for å se valgmuligheter.
 • Når Webcam/Lyd er aktivert, kan du sjekke din egen stasjons båndbredde og overføringskvalitet. Ved dårlig (bad) og middels (medium) kvalitet kan du ikke forvente høy (high) kvalitet på lyd- og bildesynkronisering. Husk at kvaliteten også vil avhenge av overføringsforholdene hos den du chater med.
 • Ved valg av Avansert i A/V-innstillinger kan du blant annet bestemme at du ikke må gå veien om Adobe-popupen for å aktivere Webcam/Lyd (Remember). Andre valg i Avansert i popupen gjør du på egen risiko.

Åpne Cupido Chat!

Related articles